Vincents hörna

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Vincent’s corner

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Inden 1800 fandtes der ingen kystvej østpå fra Trelleborg. Siden kom der et kørespor frem til “Vincents hörna”.
Huset midtfor var Vincents affär (forretning), bygget omkring 1880. Anders Vincent vendte tilbage fra et 8-årigt ophold i Australien i 1884. I 1891 giftede han sig med Kersti Persson fra Tullstorp, og hun startede en syerske- og manufakturforretning her. Nogle år senere åbnede de en kolonialvarehandel med lidt af hver og med tilladelse til at sælge vin og øl. (Man kan læse yderligere om Anders Vincent i bogen, der henvises til nedenfor.)
Selv om der nu var køremulighed til Vincents hörna, var der ingen bro over Sänkebäk, men blot et vadested, og fra Vincents måtte rejsende tage kirkevejen over Lilla Beddinge by op til Östra Vemmenhög og derefter ned til Hörte for at komme til Ystad.
I 1928 påbegyndtes vejen gennem Beddingestrand, og sommeren efter var den klar østpå mod Disbäck. Højest tilladte hastighed var da 45 km/t og 35 i de mindre byer.
Der fandtes dem, der ville køre hurtigere. Allerede i 1926 var den første “lige­bane­kon­kur­rence” blevet oprettet i Skåne, nærmere bestemt i Sjöbo, og hvad var vel mere på sin plads end at indvie den nye vej med en motorcykelkonkurrence?
Den løb af stablen søndag den 11. august 1929 og arrangeredes af Motorklubben Tändstiften (tændrøret) i Malmö med over 60 startende ekvipager.
Konkurrencen gennemførtes med flyvende start. Man startede ude ved Disbäck på en 900 meters tilløbsstrækning. Selve konkurrencestrækningen var kun på 500 meter, og målet var ved Granhyddan. Starterne var enkeltvis, og der blev benyttet en for den tid avanceret tidtagning. Der fandtes 5 forskellige kategorier: turist, sport, racer plus to sidevognsklasser. Inden for hver kategori fandtes der forskellige klasser afhængigt af cylindervolumen, der varierede fra 250 til 1200 cc, og resultatlisten omfattede derfor ikke mindre end 20 klasser.
Hugo Carlsson fra Malmö på en Saroléa 500 cc og Allan Blomkvist fra Göteborg på en Douglas 750 cc var hurtigst. De kørte begge på 10,9 sek, eller 165,14 km/t. Nils Holmberg fra Skivarp nåede op på 111,8 km/t på sin Harley Davidson 1000 cc turistmaskine.

Kilde: Bogen “Beddingestrand – Från fiskeläge och badort till dagens moderna samhälle”, udgivet af Lilla Beddinge Byalag i 2009 sammen med Nils Brönmark.
Bogen koster 100 sek plus porto og kan bestilles her.

Before 1800 there was no road along the coast eastout from Trelleborg. Later came a track as far as to “Vincent’s corner”. Still there was no bridge over the Sankebak stream, only a ford, and from Vincent’s travellers had to take the churchroad via Lilla Beddinge village up north to Ostra Vemmenhog and then down to Horte to get to Ystad.
In 1928 the road through Beddingestrand was initiated and the following summer it was ready eastout to Disback. Maximum legal speed at the time was 45 km/t and 35 in the villages.

Foto: Fra før 1928.

Fotograf: Ukendt.

(100% format in pixels: 3024 x 2099. Editorial use only.)

2 Vincents hörna, 2011

Vincents hörna fotograferet på samme sted mindst 83 år senere. Man kan stadig ane den gamle indgang i den østlige gavl, og L:a Beddinge Kyrkväg fra nordsiden af krydset er nu lettere at observere.

Vincent’s corner photographed from the same spot at least 83 years later. The old entrance from the eastern gable is still notisable, and Lilla Beddinge Churchroad from the north side of the crossing is more obvious.

Foto: Juni 2011, Beddingestrand, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)