Vestas vindmøller på Jordberga

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Vestas wind turbines on Jordberga

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Vindmøller er imponerende monstre. Her fornemmes størrelsen af et moderne mølletårn til en 1,8 MW (MegaWatt) mellemstor Vestas Mk. 7 vindmølle. Det vegetationsfri område antyder omridset af jernbetonfundamentet, der rækker dybt ned under tårnet som en stor kvadratisk fod. I forgrunden antennen til kommunikationen med en lidt afsides beliggende relæstation, der videresender data til Vestas og modtager instruktioner til den enkelte mølle. Dette projekt var tilsyneladende underkastet en række eksperimenter, for på dette og det næste billede kan man (ved at klikke på billedet og forstørre) se temporære sektionsopdelte vinger.

Wind turbines and traditional windmills are impressing monsters. Here you can perceive the size of the tower of a modern 1.8 MW (MegaWatt), medium Vestas Mk. 7 wind turbine. The area without vegetation indicate the sourroundings of the iron enforced concrete foundation, reaching deep down under the tower as a big quadrangular foot. In the foreground the antenna for the communikation with a nearby relay stastion relaying data to Vestas and receiving individual instructions for the turbines. Apparently this project was subject for a number of experimental runs. In this image and in the next you can (if you click on the image and enlarge) see sectionized temporary wings.

Foto: April 2011, Valleberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 4960 x 3589.)

2 Roterende sejl

Dette vindmølletårn er 80 meter højt. Vingernes rotation skyldes de samme kræfter, der virker på et sejlskib. Her virker tre sejl på samme aksel, og der overføres betydelige kræfter til møllenavet. Møllehuset, der bl.a. indeholder et gear og en generator, syner ikke af meget nedefra, men er på størrelse med en stor campingvogn.

The tower of this wind turbine is 80 meter high. The wings are driven by the same forces working on a sail-ship. Here three sails work on the same axle, and considerable forces are transferred to the nave. The turbine house, a.o. holding a gear and a generator, doesn’t look of much from the ground but matches the size of a big camper.

Foto: September 2011, Jordberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 5606 x 3855.)

3 Tøjrede giganter

Her et andet sæt vinger, sandsynligvis de blivende, der afventer montering. Rodsektionen af en af de tre gigantiske glasfibervinger er synlig i forgrunden. Monteringsflangens diameter (her dækket af plastic) er ca. 1,5 m, længden af hver vinge er omkring halvdelen af rotordiameteren, der er 90 meter.

Here an second set of wings, probably the permanent set waiting for mounting. The root section of one of the gigantic glass fiber wings is visible in the foreground. The diameter of the mounting flange (covered by the plastic) is c. 1.5 m, the length of each wing is about half the rotor diameter, which is 90 meter.

Foto: April 2011, Jordberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 6048 x 4032.)

4 Evolution

Udviklingen inden for et halvt århundrede har medført en effektiv og elegant vindmølle.
Jeg havde fotograferet den gamle stubmølle et par år tidligere – se her.

The development within half a century has lead to an efficient and elegant wind turbine.
I had photographed the old post-mill a couple of years earlier – look here.

Foto: April 2011, Jordberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 2749 x 3447. Obs: ikke meget større.)

Om fotograferingen:

Dette projekt (ikke mit, jeg fotograferer kun for mig selv), som skulle omfatte fire ens 1,8 MW Vestas vindmøller blev allerede ved udgravningen til fundamenterne annonceret på en reklameflade i motorvejsformat ved indkørslen til selve byggepladsen – og vakte straks min interesse. Jordberga og/eller Vestas ønskede en lokal dialog om projektet, troede jeg. Imidlertid fandt mine henvendelser med spørgsmål til de løbende eksperimenter (og der var absolut intet oplæg til business fra min side – kun naiv interesse, måske iblandet en anelse nysgerrighed) ingen imødekommenhed hos Jordberga eller Vestas, der begge skuffede ved ikke at svare. Kommunikationen var totalt envejs.

Selve fotograferingen var ligetil (billederne er naturligvis alle fotograferet med tele fra vejen). Men efterbehandlingen af de tre første billeder, der er fotograferet i samme korte tidsrum og næsten i samme retning, i forsøget på at skabe en ensartet himmel, tog sin tid. … Indrømmet – her er tale om lidt hykleri, da jeg ikke har det mindste imod at redigere billeder. Men anstrengelserne har kun i nogen grad ført til det ønskede resultat. Det sidste billede er nogle dage yngre og repræsenterer en anden type himmel.