Vejviseren i Smygehamn

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

The signpost in Smygehamn

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Vejviseren i Smygehamn (det sydligste punkt i Sverige) angiver retning og distance til et antal metropoler: Berlin, København, London, Moskva, Paris og Stockholm, samt afstanden 1572 km til skæringspunktet mellem Finland, Norge og Sverige (Treriksröset, Treriges-dyssen) – det nordligste punkt i Sverige.

Signpost in Smygehamn (the southernmost point of Sweden) indicates direction and distance to a number of metropols, Berlin, Paris, London, Stockholm, Copenhagen including the distance 1572 km to the intersection between Finland, Norway and Sweden (Treriksroset, Three reich cairn ) – the northernmost point of Sweden.

Foto: Oktober 2009, Smygehamn, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 3781 x 5817.)