Trelleborgens palisader

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Palisades of the Trelleborg Viking Castle

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Mindst seks vikinge-ringborge blev bygget inden for det danske kongerige omkring 980 e.Kr. Denne replikation er baseret på de seneste fund fra 1988 i Skåne. Sådan mener historikerne, at palisaderne kan have set ud fra fjendens synsvinkel.

At least six Viking ring-castles were built within the Danish kingdom about 980 ac. This replication is based on the latest finding from 1988 in Scania. Here is how the historians believe the palisades may have looked from the view of the enemy.

Foto: August 2009, Trelleborg, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Hængslet dør 980 e.Kr. / Hinged door 980 ac.
Dørhængsel 980 e.Kr. / Door-hinge 980 ac.
Trelleborgens tagdækning / Roof deck of the Trelleborg Viking Castle