Tølløse togremise i forfald

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Tollose engine shed decay

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Togremise med interessant forskudte sektioner og et tårn til vandforsyning; bygget 1901-2 for Tølløse-Slagelse jernbanen efter tegninger af Heinrich Wenck. I øjeblikket afventer bygningen restaurering – eller nedrivning. November 2011: Nedrivning besluttet og gennemført.

Engine shed with interesting offset sections and a tower for water supply; built 1901-2 for the Tølløse-Slagelse railway after drawings by Heinrich Wenck. Currently the building is waiting restoration – or demolition. November 2011: Demolition decided and executed.

Foto: Juni 2009, Tølløse, Sjælland, Danmark.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6150 x 4104.)