Tobaksmark ved Vinales, Cuba

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Tobacco field by Vinales, Cuba

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Mobiltelefon-billede: reduceret teknisk kvalitet i største format.
Mobile phone image: reduced technical quality of largest format.

Tobaksmark ved Vinales, Cuba.

Tobacco field by Vinales, Cuba.

Foto: December 2015, Vinales, Cuba.

Fotograf: Hobroh.

(100%-format in pixels: Same size.)