Svaneholm Slot set fra nordvest

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Svaneholm Castle seen from northwest

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Svaneholm Slot blev i 1530’erne anlagt på en ø i Svaneholmsøen af den danske ridder og kongelige rådgiver Mourids Jepsen Sparre. Det gennemgående bygningsmateriale var mursten og tegl. I 1694 iværksatte den daværende ejer, Axel Gyllenstierne, en omfattende ombygning af slottet i italiensk barokstil.

Svaneholm Castle was in the 1530s founded on an island in Svaneholms Lake by the Danish knight and royal adviser Mourids Jepsen Sparre. The general construction material was tile. In 1694 the owner at the time, Axel Gyllenstierne, initiated af thorough rebuild of the castle into Italian baroque style. 

Foto: Juni 2010, Skurup, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: 6082 x 4117.)