Stubmølle-profil

HISTORIE / HISTORY, Vindmøller / Windmills

Post mill profile

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Stubmøllen er bygget helt af træ. I Europa opstod den i perioden 1600-1800. Da rotorakslen er monteret i selve møllehuset, skal hele møllen drejes ind i vinden, hvilket udføres manuelt ved hjælp af en udrigning på bagsiden. Med det senere hollandske design blev akslen til vingen monteret i en drejelig hat, så vingen kan ændre retning uafhængigt af møllehuset. Hattens horisontale bevægelse sker automatisk ved hjælp af en mindre sekundær rotor monteret på bagsiden af hatten vinkelret på hovedrotoren. Den hollandske konstruktion tillod dermed større grundmurede møllehuse.

The post mill is entirely made of wood. In Europe it origins in the period 1600-1800. As the rotor-shaft is mounted in the mill-house itself, the whole mill must be turned into the wind, which is done manually from a boom on the backside. With the later Dutch design the rotor-shaft was mounted in a swivelling hat allowing the rotor to change direction independently of the mill-house. The horisontal movement of the hat is automatically performed by a smaller secondary rotor mounted perpendicularly to the main rotor on the backside of the hat. The Dutch construction thereby allowed larger brick-built mill houses.

Foto: August 2009, Lilla Jordberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Stubmølle-front / Post mill front
Stubmølle-vinger / Post mill wings