Stenhugst fra skibssætning

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Stone-cutting from stone ship

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Skibssætning fra 900 e.Kr. alvorligt reduceret gennem århundreders stenhugst. Her ses et afbrudt forsøg på at kløve en af stenene.

Stone ship 900 ac severely diminished by centuries of stone-cutting. Here is an interrupted attempt to cut one of the stones.

Foto: Juni 2008, Lejre, Sjælland, Danmark.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 3507 x 2273 – OBS: Not much larger.)

Billeder fra samme sted. Images from the same site:

Skibssætning fra 900 e.Kr. / Stoneship from 900 ac.