Snoegen i Jægerspris Skov (Quercus robur)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

The Twisted Oak in Jagerspris Forest

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Snoegen er gennem redigering isoleret fra den meget forvirrende baggrund for at vise dens storslåede sortie. Snoegen er det ene af tre meget gamle egetræer i Jægerspris Skov (de to andre er Kongeegen (1500-2000 år gammel) og Storkeegen (o. 800 år gammel), den sidste efterhånden mere eller mindre hensygnende). Til trods for at der ikke er meget tilbage af Snoegen, er det stadig indlysende, hvorfor den kaldes sådan. Ikke blot er de store forgreninger snoet om egen akse, de snor sig også om den lodrette akse gennem stammen. Det sidste blad fra Snoegen faldt til jorden i efteråret 1991. Den ne­derste omkreds af stammen er 8,7 meter. Snoegen anslås at have eksisteret i 6-700 år.

The Twisted Oak is by editing isolated from the distracting background to show its spectacular exit. The Twisted Oak is one of three very old oak trees in Jægerspris Forest (the other two are The King Oak (1500-2000 years old) and The Stork Oak (about 800 years old), the latter almost disappeared). Despite not much is left of The Twisted Oak, it is still obvious why it is called so. Not only are the main branches twisted round their own axis, they are also twisted round the vertical axis of the trunk. The last leaf from The Twisted Oak fell to the ground in the autumn 1991. The lower girth of the trunk is 8.7 meter. The Twisted Oak is estimated to have been alive for 6-700 years.

Foto: August 2009, Jægerspris, Sjælland, Danmark.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 4421 x 3415.)