Skibssætning fra 900 e.Kr.

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Stone ship 900 ac

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Skibssætning fra 900 e.Kr. alvorligt reduceret gennem århundreders stenhugst.

Stone ship 900 ac severely diminished by centuries of stone-cutting.

Foto: Juni 2008, Lejre, Sjælland, Danmark.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels:  3872 x 2592 – OBS: Not much larger.)

Billeder fra samme sted. Images from the same site:
Stenhugst fra skibssætning / Stone-cutting from stone ship