Skate Å amok

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

The Skate Stream amok

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Skate Å i Skåne forøgede sin bredde fra 5 til 50 meter på den sidste strækning over stranden ud i Østersøen. Det usædvanlige overløb skyldtes smeltende sne fra kraftige snefald gennem december.

The Skate Stream in Scania increased its width from 5 to 50 meter on the last distance across the beach into the Baltic Sea. The unusual overflow was caused by melting water from heavy snowfalls during December.

Foto: Januar 2011, Skateholm, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 3792.)

Om fotograferingen:

Vinterlandskaber i Sydskandinavien, når det ikke lige har sneet, er gennemgående brune med gråblå til grå himmel. Den voldsomt overdimensionerede Skate Å i januar 2011 bidrog yderligere med brunligt vand. Den store grågrønne, grumsede Limpopo-flod, som alle børn vel kender, må være farverig i sammenligning med denne strøm af undvigende landbrugsjord.
Bare rolig … det er ikke boxeren Daxi, der forsøger at kæmpe sig op mod strømmen i forgrunden, mens fotografen passivt filmer dødskampen. Men en hundelignende del af en trærod er det; til glæde for fantasien.