Rydsgaards Runesten

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Rydsgards Runestone

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Rydsgårds Runesten (Södra Villie steen) er fra Vikingetiden (800–1050 e. Kr.), rejst i Skåne efter Jellinge Stenen, 965. Længe lå den på en mark til Rydsgårds Herregård, men blev flyttet til en mark nærmere gården i det 19. århundrede. Inskription: “Kata gjorde disse kumler efter Sven Ballungssøn, hendes mand. Han var den første blandt fyrster.” Skånsk runesten nr. 59. Dansk runesten nr. 277.

The Rydsgaards Runestone (Sodra Villie steen) is from the Viking age (800–1050 ac), raised in Scania after the Jelling Stone, 965. For long time it was lying in a field on Rydsgaards Manor but was moved to a field near the castle during the 19th century. Inscription: “Kata made this monument in memory of Sven Ballungsson, her husband. He was first among thegns.2 Scanian runic stone #59. Danish runic stone #277. 

Foto: August 2010, Skurup, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)