Östra Vemmenhög runesten

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

East Vemmenhog Runestone

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Östra Vemmenhög runesten (tidligere Dybäck-stenen) på sin oprindelige plads i Skåne på Dybäck Slots jorder, nær Herremannsbron i Östra Vemmenhög. Runestenen blev rejst efter 965 e.Kr. Inskriptionen siger: “Brodir rejste denne sten til minde om Bosi, hans bror, en meget god og tapper mand.” Skånsk runesten nr. 96. Dansk runesten nr. 268.

The East Vemmenhög Runestone (former The Dybäck stone) on its original location in Scania on the properties of Dybäck Castle near Squires Bridge (Herremansbron) in East Vemmenhög. The rune stone was raised after the year 965. Inscription: “Brodir raised this stone in memory of Bosi, his brother, a very good valiant man.” Scania rune stone No. 96. Danish rune stone No. 268.

Foto: Maj 2010, Östra Vemmenhög, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5966 x 3908.)