Om ask4Photos

Basis

In English

Tidligere er du måske stødt på ask4Photos som en stock-foto hjemmeside

Da Google på alles vegne besluttede, at alle websites skulle kunne vises kannibaliseret på en iPhone, blev mange design med ét slag “forældede”, blandt andre det op­rin­de­li­ge ask4Photos. Skulle det opfylde Google’s nye krav med samme funk­ti­o­na­li­tet, betød det et totalt nyt system. Det ville blive alt for dyrt, så jeg besluttede at drop­pe den op­rin­de­lige funktion og kompleksitet.

Det nye ask4Photos er helt anderledes. Fra at have været en kommerciel stock-foto hjem­me­si­de med tusindvis af fremragende billeder fra et antal gode fotografer er der nu tale om et privat billedalbum, som indtil videre overvejende indeholder mine egne billeder – mindre end tusinde. Det er et bladrealbum til egen fornøjelse, men samtidig skal alle, der kan bruge billederne, være velkomne – helt gratis – så længe min klausul på forsiden for god optræden overholdes. Til forskel fra tidligere kan alle billeder vises i 50% format, så alle detaljer kommer frem.
Nye kategorier og billeder vil efterhånden blive tilført inden for rammerne af et fritids­projekt. Den indledende kategori i skrivende stund (juni 2015) er Historie med un­der­ka­te­go­ri­en Bygninger. Mit forfængelige håb er, at billederne med deres korte beskrivelser kan tjene til almindelig orientering og underholdning. God fornøjelse med at udforske indefra –

Eigil Skovgaard

Kontakt:

Vær velkommen til at stille spørgsmål eller levere din kommentar via e-mail.