Martin Hansen, forretningsmand

MENNESKER / PEOPLE

Martin Hansen, businessman

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Martin Hansen, forretningsmand i Skåne.

Martin Hansen, businessman in Scania.

Foto: April 2010, Malmø, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.