Løsrevet klitstykke

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Detached piece of dune

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

En del af sandklitten, der ellers er stabiliseret med marehalm, har løsnet sig og er skyllet halvvejs ud mod stranden efter Østersøens seneste angreb på Skånes sandede sydøstkyst. Næste gang vil den ubeskyttede tue blive opslugt af havet.

A part of the the otherwise lyme grass stabilized sand dunes has been detached and swept half-ways to the beach during the latest attack from the Baltic Sea on the sandy south-east coast of Scania. Next time the isolated tuft will be swallowed by the sea.

Foto: November 2010, Skateholm, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6086 x 3916.)