Kalkbrændingsovne, tredobbelt anlæg

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Calcining kilns, triple formation

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Tredobbelt kalkbrændingsovn med brændselslager (bagved) bevaret som historisk anlæg. Produktionen af brændt kalk foregik fra 1850 til 1930. De restaurerede ovne er hvidkalkede for at vise en af anvendelserne for brændt kalk. Et andet vigtigt formål med kalken var at reducere surheden i landbrugsjord.

Triple formation of calcining kilns with stokehouses (behind) preserved as historic facility. The production of burnt lime took place from 1850 to 1930. The restored kilns are whitewashed to show one use of burnt lime. Another important purpose of the lime was to reduce the acidity of farm land. 

Foto: August 2010, Östra Torp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 4863 x 3386.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Kalkbrændingsovn med brændselslager / Calcining kiln with stokehouse
Kalkbrændingsovne m. brændselslager / Calcining kilns with stokehouse