Kalkbrændingsovn og brændselslager

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Calcining kiln and stokehouse

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Kalkbrændingsovn med brændselslager (bagved) bevaret som historisk anlæg. Produktionen af brændt kalk foregik fra 1850 til 1930. Den restaurerede ovn er hvidkalket for at vise en af anvendelserne for brændt kalk. Et andet vigtigt formål med kalken var at reducere surheden i landbrugsjord.

Calcining kiln with stokehouse (behind) preserved as a historic building in Scania. The production of burnt lime took place from 1850 to 1930. The restored kiln is whitewashed to show one use of burnt lime. Another important purpose was to reduce the acidity of farm land.

Foto: August 2010, Östra Torp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5852 x 3901.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Brændselslager og kalkbrændingsovn / Stokehouse and calcining kiln
Kalkbrændingsovne, tredobbelt anlæg / Calcining kilns, triple formation