Håslöv Kirke set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Haslov Church seen from west

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Håslöv Kirke blev bygget i Skåne 1879-80 i nygotisk stil efter tegninger af Helgo Zettervall.

Haaslov Church was built in Scania 1879-80 in New Gothic style after drawings from Helgo Zettervall.

Foto: Oktober 2010, Håslöv, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 3943 x 6004.)