Hallamölla Vandmølle

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Hallamolla Watermill

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Hallamölla Vandmølle vest for Brosarp udnyttede i perioden 1491 til 1949 kraften fra det naturlige fald på Verkeån, effekt ca. 75 hk. Denne restaurerede mølle er fra 1850.

Hallamölla Watermill west of Brosarp utilized between 1491 and 1949 the power from the natural fall of Verke River (Verke Aan), output c 75 hp. This restored mill is from 1850.

Foto: April 2011, Brosarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5037 x 3804.)

2 opstrøms fra broen

Møllen set fra træbroen et stykke opstrøms.

The watermill in view from the wooden bridge a bit upstream.

Foto: April 2011, Brosarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6100 x 4262.)

3 Broen

Træbroen med møllen i baggrunden.

The wooden bridge with the watermill in the background.

Foto: April 2011, Brosarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)

4 kambrium sandsten

Fremspringende kambrisk sandsten (Hardeberega sandsten). Denne type sandsten genkendes i de fire sten i centerlinjen af skibssætning Ales Stenar beliggende ovenfor den lille havneby Kåseberga i Österlen.

Emergence of Cambrian sandstone (Hardeberga sandstone). This type of sandstone is recognised in the four stones in the centerline of the stone-ship Ales Stones, in Swedish: Ales stenar, situated just above the small port Kaseberga in Osterlen.

Foto: April 2011, Brosarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5681 x 3675.)