Hængslet dør 980 e.Kr.

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Hinged door 980 ac

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Hængslet dør på en model af et vikingehus. Modellen viser historikernes fortolkning af fortidens hængsler, meget lig nutidens i virkemåde – bare en smule større.

Hinged door on a viking house replica. The model shows the historian’s interpretation of ancient hinges, much like the function to day – only a bit larger.

Foto: Juni 2010, Trelleborgen, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5867 x 4114.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Trelleborgens palisader / Palisades of the Trelleborg Viking Castle
Dørhængsel 980 e.Kr. / Door-hinge 980 ac
Trelleborgens tagdækning / Roof deck of the Trelleborg Viking Castle