Glimmingehus, vestlige gavl

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Glimmingehus, western gable

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Den vestlige gavl, og nordfacaden med den eneste indgang og begnæsen lige over.
Glimmingehus i Skåne er den bedst bevarede, og for sin tid mest sikre, middelalderherregård i Skandinavien. Den blev opført i 1499-1506 som imponerende residens for den danske ridder Jens Holgersen Ulfstand og hans familie.

The western gable, and the northern facade with the only entrance and the murder-hole right above.
Glimmingehus in Scania is the best preserved, and for its time the most secure, medieval manor in Scandinavia. It was established 1499-1506 as the imposing residence for the Danish knight Jens Holgersen Ulfstand and his family.

Foto: Juni 2011, Hammenhög, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6019 x 4214.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Glimmingehus, begnæse / Glimmingehus, murder hole
Glimmingehus, indgang / Glimmingehus, entrance
Glimmingehus, nordlige facade 1 / Glimmingehus, northern facade 1
Glimmingehus, nordlige facade 2 / Glimmingehus, northern facade 2
Glimmingehus, sydlige facade / Glimmingehus, southern facade
Glimmingehus set fra sydvest / Glimmingehus seen from southwest
Glimmingehus, østlige gavl / Glimmingehus, eastern gable