Glimmingehus, nordlige facade 2

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Glimmingehus, northern facade 2

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

En stejl trappe, en lille indgang og en begnæse lodret over er alt sammen elementer i forsvarssystemet. Glimmingehus i Skåne er den bedst bevarede, og for sin tid mest sikre, middelalderherregård i Skandinavien. Den blev opført i 1499-1506 som imponerende residens for den danske ridder Jens Holgersen Ulfstand og hans familie.

A steep stairway, a small entrance and a murder-hole right above are all elements of the defence system. Glimmingehus in Scania is the best preserved, and for its time the most secure, medieval manor in Scandinavia. It was established 1499-1506 as the imposing residence for the Danish knight Jens Holgersen Ulfstand and his family.

Foto: Juni 2011, Hammenhög, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 4060 x 6053.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Glimmingehus, begnæse / Glimmingehus, murder hole
Glimmingehus, indgang / Glimmingehus, entrance
Glimmingehus, nordlige facade 1 / Glimmingehus, northern facade 1
Glimmingehus, sydlige facade / Glimmingehus, southern facade
Glimmingehus set fra sydvest / Glimmingehus seen from southwest
Glimmingehus, vestlige gavl / Glimmingehus, western gable
Glimmingehus, østlige gavl / Glimmingehus eastern gable