Glimmingehus, indgang

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Glimmingehus, entrance

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Den eneste og ret smalle indgang i den nordlige facade af Glimmingehus i Skåne. Bygningen er den bedst bevarede, og for sin tid mest sikre, middelalderherregård i Skandinavien. Den blev opført i 1499-1506 som imponerende residens for den danske ridder Jens Holgersen Ulfstand og hans familie.

The lone and rather narrow entrance in the northern facade of Glimmingehus in Scania. The building is the best preserved, and for its time most secure, medieval manor in Scandinavia. It was established 1499-1506 as the imposing residence for the Danish knight Jens Holgersen Ulfstand and his family.

Foto: Juni 2011, Hammenhög, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6370 x 3995.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Glimmingehus, begnæse / Glimmingehus murder hole
Glimmingehus, nordlige facade 1 / Glimmingehus northern facade 1
Glimmingehus, nordlige facade 2 / Glimmingehus northern facade 2
Glimmingehus, sydlige facade / Glimmingehus, southern facade
Glimmingehus, set fra sydvest / Glimmingehus seen from southwest
Glimmingehus, vestlige gavl / Glimmingehus, western gable
Glimmingehus, østlige gavl / Glimmingehus, eastern gable