Gammel kampestensbro

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Old stone bridge

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Gammel romantisk kampestensbro over Tommarps Elven i Sverige. Denne brotype blev bygget efter national anbefaling af 1752, til dels for at erstatte træbroerne, der var truet af hugst til opvarmning af private huse (i denne meget kolde periode). I løbet af det 20. århundrede blev mange af broerne forstærket med beton.

Old romantic stone-bridge across Tommarps River in Sweden. This type of bridge was built after a national recommendation of 1752, partly to replace the wooden bridges threatened to be used for domestic warming (in this very cold period). During the 20th century many of the bridges were reinforced with concrete.

Foto: Juni 2010, Vranarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)