Forblæst vejtræ (Salix alba)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Wind-swept roadside tree

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

De gamle piletræer langs vejene er fortsat et karakteristisk træk i det skånske landskab. Desværre er de ved at dø ud, og det er uvist, om en ny generation af pile er planlagt. Måske vil nyere sorter vise sig at være mere formålstjenlige.

The old roadside willows are still a characteristic part of the landscape of Scania. Unfortunately they are about to die out, and it is uncertain if af new generation of willows is planned. Maybe newer sorts will prove more suitable.

Foto: Maj 2010, Bingsmarken, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6174 x 4228.)