Fiskerhytterne på Smygehamn

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Fishermens’ cabins in Smygehamn

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

De gamle fiskerhytter på Smygehamn vidner om en tid, hvor man på mere individuelt plan ernærede sig ved fiskeri i Østersøen. Mellem hytterne ses kedlen til tjæring af nettene, nu forsynet med et låg af god vejrbestandigt svensk stål. Tjære var det gennemgående imprægneringsmiddel, som det også fremgår af hytterne.

The old fishermens’ cabins in Smygehamn witness a time, where fishing in the Balticum took place on a more individual level. Between the huts a kettle where the nets were preserved with tar. Tar was the generel impregnation remedy, which is apparent from the look of the cabins.

Foto: Maj 2011, Smygehamn, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5399 x 3635.)