Den svenske kirkes flag?

RELIGION / RELIGION, TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Flag of the Swedish Church?

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Den svenske kirke viser (her foran Skivarp Kirke i Skåne) et flag med et rødt kors på gul bund og en gul krone i midten. Dette er en tilsnigelse, da kirken kun har historisk ret til at vise et rektangulært skjold i samme farver fra 1300-tallet. Ikke desto mindre blev dette heraldisk ukorrekte flag godkendt af … Gud ved hvem? … i 1977, selv om det krænker det historiske fællesnordiske flag, der havde samme udseende, men var uden krone.
Kirkens flag skulle rettelig vise det rektangulære skjold med rødt kors på gul bund i midten af en eller anden baggrund – eventuelt hvid – som vist i billedets øverste højre hjørne. Der er heller intet historisk belæg for et gult flag.

The Swedish Church shows (here in front of Skivarp Church in Scania) a flag with a red cross on yellow background and a yellow crown in the center. This is a misrepresentation, as the Church historic only have the right to show a rectangular shield from the 13th century. Nevertheless this non-heraldic flag was approved by … God knows who? … in 1977, though it violates the historic common Nordic flag with the same appearance but without the crown. The flag of the Church should rightfully show the rectangular shield with a red cross on yellow background in the middle of a – possible white background – as shown in the upper right corner of the image. Neither is there any historic justification for a yellow flag.

Foto: April 2011, Skivarp, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5354 x 3916.)