Bunker 201

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Pillbox 201

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Bunker 201 er en forseglet og meget resistent del af “Per Albin-linjen” fra 1938-39, opkaldt efter den daværende svenske forsvarsminister, Per Albin Hansson. Frem mod 2. verdenskrig var Albin-linjen en 500 km lang let forsvarslinje rundt om det sydlige Sverige imod en mulig tysk eller sovjetisk invasion. Linjen strakte sig fra Halland, rundt om Skåne til Blekinge og bestod af to forsvarslinjer. Den forreste linje af betonbunkere (som 201) langs med kysten var armeret med maskingeværer og lette kanoner, senere med antitankkanoner.

Pillbox 201 is a sealed-up and very resistant part of “the Per Albin Line” (Swedish: Per Albin-linjen) from 1983-39, named after the minister of defense at the time, Per Albin Hansson. Up to WW II The Albin Line was a 500 km long line of light fortifications around the coast of southern Sweden against a possible German or Soviet invasion. The line stretched from Halland around Scania to Blekinge and consisted of two defense lines. The front line of concrete bunkers (like 201) along the coast was armed with machine-guns and light guns, later on with anti-tank guns. 

Foto: Juli 2010, Horte, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6014 x 3975.)