Brændselslager og kalkbrændingsovn

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Stokehouse and calcining kiln

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Brændselslager og kalkbrændingsovn bevaret som historisk arv i Skåne. Produktionen af brændt kalk foregik mellem 1850 og 1930. De restaurerede ovne er hvidkalkede for at vise den ene anvendelse af brændt kalk. En anden vigtig var at reducere surheden af agerjord.

Stokehouse and calcining kiln preserved as historic heritage in Scania. The production of burnt lime took place from 1850 to 1930. The restored kilns are whitewashed to show one use of burnt lime. Another important purpose was to reduce the acidity of farm land.

Foto: August 2010, Östra Torp, Smygehamn, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5982 x 3978.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Kalkbrændingsovn og brændselslager / Calcining kiln and stokehouse
Kalkbrændingsovne, tredobbelt anlæg / Calcining kilns, triple formation