Bjäresjö gamle slot set fra syd

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Bjaresjo old castle seen from south

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Bjäresjö gamle slot udtrykker Tidlig renaissance fra det 14. århundrede. Renaissancen sluttede i 1700-tallet.
Uddrag af det informerende opslag på venstre gavl:
… I begyndelsen af 1400-tallet kom ejendommen i slægten Rotfelts besiddelse. I 1558 uddøde slægten på sværdsiden og indflydelsen blev delt mellem fire søstre. En af dem, Cistence, gift med Björn Kaas, rigsråd og lensmand på Malmöhus, tog sig af gården, grundlagde et storgods og begyndte fra 1576 at bygge slottet. Det fik fire fløje og blev placeret på kanten af den daværende sø. Da søen tørrede ud, opstod der sætninger i murværket, og det blev indledningen til et generelt forfald.

Et unikt dokument fra 1680 viser, at daværende ejer Magnus Gabriel de la Gardie lod foretage en opmåling og planlagde en større ombygning.

I 1790 opstod et nyt initiativ – ejerparret Joacim Cock og Charlotta Ulrika von Essen lod den nordlige fløj rive ned. – Da det nye slot (i modsat retning) opførtes på højen med udsigt over Østersøen, fik det gamle en ny rolle som smedje, mølle, mejeri og boliger for ansatte. Lejlighedsvis var slottet inddraget til brug for hoffet og fik senere kapitalstærke ejere.

I 1847 købtes ejendommen af lagmanden Tage Sylvan; denne havde meget omfattende økonomiske tilgange og lod i 1850 det nye slot opføre. Arkitekten Merdahl kom fra Danmark og han tegnede det nye slot med inspiration fra Italien. Han ansatte Boysen som bygningschef og sidstnævnte blev ydermere stadsarkitekt i Ystad, hvor han fik betydning, da han opførte bl.a. teatret og det nye rådhus. Slottet på højen er privat ejendom.

Efter tider vekslende mellem forfald og fornyelse kom det gamle slot i 1966 i familien Ahlströms eje. Ahlström forsøgte at få bystyret gjort interesseret i at støtte vedligeholdelsen. Efter en avisoverskrift, der lød: “SLOT TIL SALG FOR 1 Kr” steg interessen hos rigsantikvaren, og der blev i 1985–86 udført en ydre restaurering i tidssvarende stil. Det er nu muligt at studere de spændende bygningstekniske løsninger fra tidligere. Siden 1986 har slottet haft status af kulturminde. Det gamle slot indeholder et lille kapel med krydshvælv.

Bjaresjo old castle expresses Early renaissance from the 14th century ending in the 17th century.
From the info-poster on the left gable:
In the beginning of the 14th century the property belonged to the Rotfelt family. In 1558 the sword side og the family died out, and the influence was shared by four sisters. One of them, Cistense, married to Björn Kaas, reichcounsellor and commander of Malmohus fief, took care of the property, founded a greater manor and began to build a castle in 1576. The castle had four wings and was placed on the beach of the lake at the time. When the lake dried out, subsidence spread in the walls and that was the initiation of a general decay.

Foto: Juli 2015, Bjäresjö, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 3982.)

2 Sommerslottet

Sommerslottet.

The Summer Castle.

Foto: Februar 2016, Bjäresjö, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5894 x 4197.)

3 Besøg på slottet

Besøg på slottet.

Visitors at the castle.

Foto: Februar 2016, Bjäresjö, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5041 x 3491.)

Om fotograferingen

Medens det indledende billede er fra juli 2015, har du måske allerede undret dig over, at de følgende billeder af den østlige fløj er fotograferet februar 2016. Det første oven i købet efter et snefald, der efterlod sne på taget, forbød enhver stork og udelukkende viste nøgne træer.
Men takket være et ret imponerende effektfilter, et mindre plug-in til Photoshop, er dette resultat muligt. Filteret hedder “Sechs Monate Später”, og er som navnet antyder ikke bare et “sommer” filter, men et filter der kigger på billedets systemdata fra kameraet og regner ud, hvilken årstid der ville herske “seks måneder senere”. I dette tilfælde blev det altså et sommerbillede, da regnestykket resulterede i “juli”. Filteret kan i høj grad anbefales til at sætte kulør på din vinterfotografering.

Det sidste billede er fra efter, at sneen var smeltet. Men kulden fortsatte, og storken fortrak. De besøgende måtte fyre op. Mærkelig vinter.