Balkåkra kirkeruin set fra nordvest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Balkakra Church ruin seen from northwest

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Balkåkra kirken blev bygget i Skåne sidst i 1200-tallet i romansk stil. Den blev nedlagt som kirke i 1867, da den statelige Marsvinsholm Kirke blev indviet. I året 1773 blev Ebba Christina Sjöblad af Marsvinsholm herresæde protektor for Balkåkra og Snårestad. Hendes initialer, “E C S”, og årstallet “1 7 7 3” er synlige som jern-ornamenter på den vestlige gavl af tårnet. Greven af Marsvinsholm fra 1746 til 1820, Eric Ruuth, er begravet i det lille kapel ved Balkåkra Kirke. Kirken er nu en velbevaret ruin.

The Balkåkra church was built in Scania late 1200 in Romanesque style. As a church it was abandoned 1867, when the imposing Marsvinsholm Church was initated. The year 1773, Ebba Christina Sjöblad of Marsvinsholm manor house aquired the patron’s rights to Balkåkra and Snårestad. Her initials, “E C S”, and the year “1 7 7 3” are visible as iron ornaments on the western gable of the tower. The count of Marsvinsholm 1746-1820, Eric Ruuth, is buried in the small chapel of Balkakra Church. The church is now a well preserved ruin.

Foto: Oktober 2010, Balkåkra, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5797 x 4032.)

Om fotograferingen:

Kender man redigeringsmulighederne med Photoshop, er det oplagt at bedømme denne himmel til at være kunstig. Det er den ikke. Skyerne og himlen, der understreger kirkens bibelske karakter, var de tilstedeværende, da billedet blev taget den 14. oktober 2010 kl. 16.56. En interessant detalje er, at Månen kan ses i billedet på dette tidspunkt af dagen. Den anes lige til højre for tagskægget af den lille udbygning på tårnet. Ifølge et lille, gratis hjælpeprogram, The Photographer’s Ephemeris (der er en sol- og måne guide, vældigt nyttig, når man hjemmefra planlægger fotograferingen af motiver fra deres pæneste side), stod månen – set fra kirkepladsen i Balkåkra på netop dette tidspunkt – i retningen 153° og højden 8,8° over horisonten, dvs. stort set i forlængelse af retningen for optagelsen. Jeg opdagede Månen i billedet flere år senere og var umiddelbart klar til at klone den væk som en redigeringsbøf. Men nej – måner har det udseende, måner skal have, og det gav anledning til en nærmere undersøgelse.