Ales Stenar skibssætning set fra vest

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Ales Stenar stoneship seen from west

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Ales Stenar er en imponerende skibssætning, der blev rejst omkring 5-600 e.Kr. i det sydøstlige hjørne af Skåne. Den er 67 meter lang, 19 meter bred og består af 59 sten. Den nævnes første gang i litteraturen omkring 1500 e.Kr. Skibssætningen (hvis det da er en sådan, der er aldrig fundet spor af grave) har båret mange navne gennem århundrederne. Befolkningen i Kåseberga kaldte den He-stena, Hedningestenene. Navnet Urbans Grav er dokumenteret fra det 17. århundrede. Ordet Ale betyder (ifølge nogle videnskabsfolk) ås, og Ales Stenar bliver dermed til Stenene på åsen. Andre videnskabsfolk mener, at Ale (ale-al) er et gammelt ord for tempel eller helligdom.

Ales Stenar is an imposing stone-ship raised about 5-600 ac in the south-east corner of Scania. It is 67 meter long, 19 meter wide and consists of 59 stones. It was mentioned in the literature from 1500 ac. The stone-ship has carried several names through the centuries. The peope in Kaaseberga called it – He-stena – The Heath Stones. The name Urbans grav (Urban’s Grave), is documented from the 17th century. The word Ale means (according to some scientists) – kame, and Ales stenar then becomes The Stones on The Kame. Other scientists think that Ale (ale-al) is an old word for temple or sanctuary.

Foto: Oktober 2010, Kåseberga, Skåne, Sverige.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format in pixels: 5882 x 3921.)

Billeder fra samme sted / Images from the same site:
Ales Stenar Skibssætning set fra nordvest / Ales Stenar stoneship seen from northwest