Vinterstrand ved solnedgang

Landskaber / Landscapes, NATUR / NATURE

Winter beach at sunset

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Per­ma­nent bade­bro dæk­ket af is. Stran­den er over­svøm­met med snav­se­de isblok­ke. Om som­me­ren er det­te sted i Bed­din­ge­strand, Skå­ne, et popu­lært cen­ter for strand­liv.

Per­ma­nent woo­den jet­ty cove­red with ice. The beach is floo­ded with dir­ty ice blo­cks. During the sum­mer this faci­li­ty in Bed­din­ge­strand, Sca­nia, is a popu­lar cen­ter for beach-acti­vi­ties.

Foto: Janu­ar 2010, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5023 x 3765.)