Vindmøller / Wind turbines

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines
Før musen hen over et af linkene for at se billedet - Klik på linket for at se mere ...
Move the mouse over one of the links to watch the image - Click on the link to see more ...
NøgleordKeywordVindmøller Wind turbines
NacellerNacelles Udrangerede vindmølle-naceller.
Outdated wind turbine nacelles.
Vindmølle, JordbergaWind turbine, Jordberga Vestas vindmøller på Jordberga.
Vestas wind turbines on Jordberga.
Vindmølle, perspektivWind turbine, perspective Vindmølle-perspektiv. Wind turbine perspective.
Vindmølle, rapsWind turbine, rape Energiladet himmel. Sky loaded with energy.
Vindmølle, vertikalWind turbine, vertical Lodret-akslet vindmølle. Vertical axis wind turbine.
Vindmøllepark, landbaseretWindpark, land-based Landbaseret vindmøllepark. Land-based windpark.