Vejrbidt skilt – Adgang strengt forbudt

TEGN OG SYMBOLER / SIGNS & SYMBOLS

Weathered sign – Entry strictly prohibited

 

1. Klik på billedet for at F O R S T Ø R R E. Click on the image to E N L A R G E.
2. Klik på det større billede - så på musens hjul. Click on the larger image - then on the mouse-wheel.
3. Bevæg musen for at afsøge hele billedet. Move the mouse to sweep the entire image.

Soltørret træskilt med teksten: Adgang strengt forbudt. Teksten har sandsynligvis været hvid på sort baggrund. Gennem årene har den hvide farve virket som solfilter, og nedbrydningen har været størst uden om bogstaverne. Som resultat står budskabet nu frem som et relief.

Sun-dried wooden sign with the text: Entry strictly prohibited. The text has probably been white on a black background. Over the years the white paint has worked as a sun-filter, and the weathering has been largest round the letters. As a result the message now stands out as a relief.

Foto: Maj 2008, Gl. Tølløse, Sjælland, Danmark.

Fotograf: Eigil Skovgaard.

(100%-format i pixels: Not much larger.)