Valmuer (Papaver rhoeas) i en majsmark

Blomster og planter / Flowers & plants, NATUR / NATURE

Poppies (Papaver rhoeas) in a corn field

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Dybrø­de val­mu­er i et skønt vir­var af grønt i en majs­mark.

Deep red Pop­pies in a beau­ti­ful jum­b­le of gre­en in a cor­n­fi­eld.

Foto: Juli 2009, Kyrin­ge, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3445 x 2400 — OBS: kun lidt stør­re.)