Vallösa Kirke set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Vallösa Church seen from west

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Val­lösa Kir­ke blev byg­get i 1882 som en korskir­ke i en blan­ding af romansk og gotisk stil. Væg­ge­ne er af grå gra­nit­sten med hvid fuge imel­lem.

Val­lösa Church was built in 1882 as a cross-church in a mixed Roma­nesque and Got­hic sty­le. The walls are of grey gra­ni­te sto­nes with whi­te pla­ster work betwe­en.

Foto: Juni 2010, Val­lösa, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)