Udskydning af lokkeblus fra F-16

Fly / Aircrafts, INDUSTRI / INDUSTRY

Launching of Decoy flares from F-16

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Udskyd­nin­gen af lok­ke­blus er en mod­for­holds­re­gel, der udlø­ses af pilo­ten i et mili­tært fly for at vild­le­de jagen­de mis­si­ler, der mål­sø­ger efter det infrarø­de spectrum fra moto­ren.

The laun­ching of decoy fla­res is a coun­ter­mea­su­re relea­sed by the pilot in a mili­tary aircraft to mis­le­ad tra­cing mis­si­les, seeking their tar­get by detecting the infra­red spectrum from the engi­ne.

Foto: Juni 2008, Skryd­strup, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3600 x 2400 — OBS: Not much lar­ger.)