Udrangerede vindmølle-naceller

INDUSTRI / INDUSTRY, Vindmøller / Wind turbines

Outdated wind turbine nacelles

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Udran­ge­re­de medi­um wind­møl­le-nacel­ler afven­ter genind­vin­ding.

Out­da­ted medi­um wind tur­bi­ne nacel­les wai­ting for recycling.

Foto: Juni 2009, Ny Bjerg­by, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard

(100%-format in pixels: 5738 x 3867.)