Tveje Merløse Kirke set fra vest

Kirker og helligdomme / Churches & shrines, RELIGION / RELIGION

Tveje Merlose Church seen from west

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Tve­je Mer­lø­se Kir­ke blev byg­get i Mid­delal­de­ren i romansk stil. Mate­ri­a­ler­ne er gra­nit og kal­k­sten (frå­d­sten).

Tve­je Mer­lø­se Church was built during the Mid­dle Ages in Roma­nesque sty­le. The mate­ri­als are gra­ni­te and lime­sto­ne.

Foto: Juni 2009, Tve­je Mer­lø­se, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 5481 x 4055.)