Trelleborgens tagdækning

Andre anlæg / Other facilities, HISTORIE / HISTORY

Roof deck of the Trelleborg Viking Castle

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Mindst seks vikin­ge-ring­bor­ge blev byg­get inden for det dan­ske kon­ge­ri­ge omkring 980 e.Kr. Den­ne repli­ka­tion er base­ret på de sene­ste fund fra 1988 i Skå­ne. Sådan mener histo­ri­ker­ne, at tag­dæk­nin­gen kan have set ud.

At least six Viking ring-cast­les were built wit­hin the Danish king­dom about 980 ac. This repli­ca­tion is based on the latest fin­ding from 1988 in Sca­nia. Here is how the histo­ri­ans belie­ve the roof deck may have loo­k­ed.

Foto: August 2009, Trel­le­borg, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032)

Bil­le­der fra sam­me sted / Ima­ges from the same site:
Trel­le­bor­gens palisa­der / Palisa­des of the Trel­le­borg Viking Cast­le
Hængs­let dør 980 e.Kr. / Hin­ged door 980 ac.
Dør­hængsel 980 e.Kr. / Door-hin­ge 980 ac.