Træer langs 9’eren i Skåne

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Trees along main-road 9 i Skåne

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Gam­le træ­er langs hoved­vej 9, “Kustvä­gen”, der løber langs Skå­nes syd­kyst mod Øster­sø­en.

Old tre­es at main-road 9 along the Bal­tic Sea in Sca­nia, Swe­den.

Foto: Maj 2010, Hör­te, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)