Traditionel transport / Traditional transport

Traditionel transport / Traditional transport
Før musen hen over et af linkene for at se billedet - Klik på linket for at se mere ...
Move the mouse over one of the links to watch the image - Click on the link to see more ...
Traditionel transport /
Traditional transport
Nøgleord / Keywords
Hestetaxi i Trinidad, Cuba.
Horse-taxi in Trinidad, Cuba.
hestetaxi, horse-taxi, transport, trinidad, cuba,