Traditionel transport / Traditional transport

Traditionel transport / Traditional transport
Før musen hen over et af lin­ke­ne for at se bil­le­det — Klik på lin­ket for at se mere …
Move the mou­se over one of the links to watch the ima­ge — Cli­ck on the link to see more …
Traditionel transport /
Traditional transport
Nøgleord / Keywords
Hestetaxi i Trinidad, Cuba.
Horse-taxi in Trinidad, Cuba.
hestetaxi, horse-taxi, transport, trinidad, cuba,