Svaneholm Slot set fra nordvest

Bygninger / Buildings, HISTORIE / HISTORY

Svaneholm Castle seen from northwest

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Sva­ne­holm Slot blev i 1530’erne anlagt på en ø i Sva­ne­holm­sø­en af den dan­ske rid­der og kon­ge­li­ge råd­gi­ver Mourids Jep­sen Spar­re. Det gen­nem­gå­en­de byg­nings­ma­te­ri­a­le var mur­sten og tegl. I 1694 iværk­sat­te den davæ­ren­de ejer, Axel Gyl­len­sti­er­ne, en omfat­ten­de ombyg­ning af slot­tet i ita­li­ensk barokstil.

Sva­ne­holm Cast­le was in the 1530s foun­ded on an island in Sva­ne­holms Lake by the Danish knight and roy­al advi­ser Mourids Jep­sen Spar­re. The gene­ral con­struction mate­ri­al was tile. In 1694 the owner at the time, Axel Gyl­len­sti­er­ne, ini­ti­a­ted af thor­ough rebu­ild of the cast­le into Ita­li­an baroque sty­le. 

Foto: Juni 2010, Skurup, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format i pixels: 6082 x 4117.)