Hvid knopsvane (Cygnus olor)

Fugle / Birds, NATUR / NATURE

Mute swan (Cygnus olor)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

En stolt sva­ne­mor med sine fem “grim­me ællin­ger” (kendt fra H.C. Ander­sens Den Grim­me Ælling). Den etab­le­re­de beteg­nel­se for sva­ners afkom er sva­ne­un­ger, men jeg fore­træk­ker at lige­stil­le dem med kyl­lin­ger og ællin­ger og kal­de dem svan­lin­ger.

A proud swan mot­her with her five “ugly duck­lings” (known from the Danish fairy tale wri­ter Hans Chri­sti­an Andersen’s The Ugly Duck­ling).

Foto: Juni 2011, Smy­ge­hamn, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3046 x 2018. OBS: Not much lar­ger.)