Stjerne-Magnolia (Magnolia stellata)

NATUR / NATURE, Træer og buske / Trees & bushes

Star-Magnolia (Magnolia stellata)

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Stjer­ne-Mag­no­lia er en busk. Støvdra­ge­re, støv­fang og kron­bla­de viser deli­ka­te detal­jer og far­ver.

Star-Mag­no­lia is a bush. Sta­mens, stig­ma and petals show deli­ca­te details and col­ors.

Foto: April 2009, Hol­bæk, Sjæl­land, Dan­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)