Stålplade-sammenføjning

OBJEKTER / OBJECTS

Joined steel plates

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Fire galva­ni­se­re­de stål­pla­der mødes i en sam­ling, sta­dig fast­holdt af søm, hvoraf enkel­te er ved at miste gre­bet.

Four galva­nized ste­el pla­tes mee­ting in a cross field, still fixed by nails of which some are about to loo­se grip.

Foto: Sep­tem­ber 2008, Tøl­lø­se, Sjæl­land, Den­mark.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 3840 x 2606 — OBS: Not much lar­ger.)