Spor af menneske og hund

BAGGRUNDE OG STRUKTURER / BACKGROUNDS & STRUCTURES

Tracks from man and dog

 

1. Klik på bil­le­det for at F O R S T Ø R R E. Cli­ck on the ima­ge to E N L A R G E.
2. Klik på det stør­re bil­le­de — så på musens hjul. Cli­ck on the lar­ger ima­ge — then on the mou­se-whe­el.
3. Bevæg musen for at afsø­ge hele bil­le­det. Move the mou­se to swe­ep the enti­re ima­ge.

Spor i san­det fra men­ne­ske og hund.

Tra­cks in the sand from man and dog.

Foto: Novem­ber 2009, Bed­din­ge­strand, Skå­ne, Sve­ri­ge.

Foto­graf: Eigil Sko­v­gaard.

(100%-format in pixels: 6048 x 4032.)